Priser på fisk, sesongen 2016

Nedenunder priser er ekskl mva, levert ved Hallingfisk AS sitt anlegg i Hovet. Fisken  blir levert i plastsekk eller 1000 l konteiner for frakt på tilhenger. Ved spesiell behov han vi og levere med spesialtransport på lastebil.
Fisk transporteres best når den ikke blir utsatt for ekstern oppvarming (sol o.l.). Dekk til med sort plast/presenning om du må transportere i sollys. Legg opp ruten din slik at det går kortes mulig tid fra vi har pakket den, til den blir satt ut.

Produkt Pris ekskl mva
en somrige 10,86 kr stk
ett åring 24,37 kr stk
to somring 33,25 kr stk
17 – 20 cm 41,23 kr stk
to åring 47,87 kr stk
flerårig 60,99 kr stk
tre årig 71,38 kr stk
stamfisk 141,90 kr kg
merking 1,60 kr stk