Fra rogn til utsett

Fra rogn til utsett

 

Rognen blir samlet inn på høsten, som oftest i oktober viss vanntemperaturen har gått ned. Det er en kald, våt og stri jobb. Det kan være vanskelig å komme inn til fjellvannene med bil og kanskje ikke nok snø til til å bruke scooter.

Fisker blir fanget i ruser eller med garn. De som er modne blir strøket med det samme og sluppet ut igjen. De andre blir satt i kasser og inspisert med noen dagers mellomrom, og etterhvert som de modnes blir den strøket og får friheten. Det er mye å passe på ved stryking, det kan være for kaldt så rognen fryser og det må ikke komme vann til rognkorna før befruktning. Rogna blir fraktet til anlegget og lagt inn på klekkeriet.
Ute i naturen graver fisken ned rognen i sanden der den blir liggende mørkt og støtfritt vinteren over. I anlegget er vannet mye varmere og prosessen går mye fortere, men miljøet må vi prøve å etterligne med mørke og ro.
Rognen trenger mye oppmerksomhet og pleie, og all død rogn må plukkes ut etterhvert for å forhindre sopp. Erfaringsmessig blir det øyerogn etter en måneds tid i anlegget, det vil si at en kan klart og tydelig se to øyne inni egget. Da er rognen sterk og tåler behandling og eventuelt frakt. Da vil det også bli utført pålagt desinfisering og vi teller rognkorna for å få en oversikt over antall.
Etter en måned til er klekkingen i gang og det må plukkes skall og det er ny ømtålig periode for rognen. Etter hvert som rognposten blir oppbrukt blir det satt i gang startforing.

Når utviklingen er kommet på dette stadiet, gjenstår videre oppforing og pleie av fisken frem til er leveringsklar.