K-Faktor

Det er med fisk som med andre individ, det finnes tynne, tykke, korte og lange. Hva er så det perfekte? I 1975 ble det publisert en formel som tok hensyn til fiskens lengde og vekt, også kjent som Fultons formel
Ved og legge inn disse to verdiene under, får dere opp ett tall som da er K-Faktor. For fjellørret vil en god faktor ligge på 1, eller bedre.