Kjøpe fisk

Kjøpe fisk

Alle som disponerer fiskevann og som har/skaffer tillatelse til utsett, kan kjøpe settefisk hos oss.
Prosedyren for dette er at du som kunde henvender deg til oss. Dersom du ikke har tillatelse, hjelper vi deg å fylle ut søknadsskjemaet til Fylkeskommunen. Tillatelsen du får gjelder i 3 år, med opplysning om hvilken størrelse og mengde du kan sette ut. Etter et par dager foreligger svar, og vi kan utlevere fisk på kort tid.

Vi leverer fisk i plastsekker eller kontainer på biltilhenger, alt etter hvilken mengde det er snakk om, samt størrelse på settefisken. Prisen er levert ved vårt anlegg. Skal vi bistå med transport ut til utsettsted, kommer dette i tillegg.