Styre

Halvor Halvorsen
Styreleder
Hafslund E-Co Leder Vassdragsforvaltningen 975 05 051
Bjørn Otto Dønnum
Styremedlem
Hafslund E-Co Senior miljørådgiver 950 27 637
Gina Rud Smedshaug
Styremedlem
Hafslund E-Co Controller 480 54 100
Lars Oust
Styremedlem
Hafslund E-Co Fagsjef utbygging E-Co Energi 951 54 748
Solveig Vestenfor
Styemedlem
Oddvar Skråmestø
Styremedlem
Torleif Dengerud
Styremedlem