Styre

Alf Inge Berget
Styreleder (E-Co)

Celine Setsaas Bråten
Styremedlem (E-Co)

Bjørn Otto Dønnum
Styremedlem (E-Co)

Oddvar Skråmestø
Styremedlem (BFK)

Jon-Andreas Kolderup
Styremedlem (BFK)

Lars Hamarsbøen
Styremedlem (De regulerte vatna)