Velkommen

Hallingfisk AS er ett moderne kultiveringsanegg for fjellørret. Vi startet opp i nytt RAS anlegg høsten 2019, og skal ha en årsproduksjon på ca 150000 settefisk.
Rogn får vi inn fra fjellvann i Hallingdal, og vi står for hele syklusen fra innlegg av rogn til ferdig utsettingsklar settefisk.
For og kjøpe fisk hos oss må du ha tillatelse for utsett, gitt av Viken fylkeskommune.
Vi er behjelpelig med søknad som skal sendes fylkeskommunen i forkant av levering av fisk. Vi får kopi av en søknad fra fylkeskommunen.